SPRÅK
ÄR VÅR
VÄRLD

Priser

Textöversättning

Engelska, franska, italienska, spanska, portugisiska, nederländska
Från 1,00 euro per rad

Svenska, danska, norska, finska, isländska, ryska, polska, ungerska, tjeckiska, slovakiska, grekiska, turkiska, rumänska, serbiska, kroatiska, slovenska, ukrainska, bulgariska, estniska, lettiska, litauiska
Från 1,25 euro per rad

Arabiska, persiska, hebreiska
Från 1,80 euro per rad

Japanska, kinesiska, koreanska, thai, vietnamesiska
Från 2,50 euro per rad

Alla priser gäller MS Word-filer (.doc eller .rtf)
Andra språk finns tillgängliga vid förfrågan

Minimipris per språkriktning
45,00 euro

Minimipris (asiatiska språk)
65,00 euro

Extraavgift för särskilda format (annat än .doc eller .rtf)
10 % till 25 %

Bestyrkta översättningar: vi tillhandahåller också bestyrkta översättningar av viktiga personliga dokument vid förfrågan, till en extraavgift på 7,50 euro plus moms per dokument och kopia. Vi fakturerar bestyrkningen separat från det överenskomna prisat för översättningen.

Korrekturläsning, redigering, språkgranskning, timpris (europeiska språk): 55,00 euro

Korrekturläsning, redigering, språkgranskning, timpris (asiatiska språk): 65,00 euro

Textöversättning och lokalisering av reklam, timpris: 75,00 euro

Textutformning och copywriting (pressmeddelanden, produktdokumentation, broschyrer, osv.), timpris: 75,00 euro

Projektledning

Vi tillhandahåller också projektledning som en procentuell del av det totala ordervärdet eller som en klumpsumma utifrån avtal.

Terminologihantering och skapande av ordlistor eller termbaser

Vi tar betalt per enhetstid eller som en klumpsumma för att sammanställa och hantera kundspecifika termbaser eller ordlistor. Alternativt kan vi också ta betalt utifrån ett avtalat pris per term.

Förhandlingstolkar

Engelska, franska, italienska, spanska, portugisiska, nederländska, pris per dag: 720,00 euro

Simultantolkar

Engelska, franska, italienska, spanska, portugisiska, nederländska, pris per dag: 850,00 euro

Andra språk vid förfrågan
De angivna priserna omfattar inte resekostnader, omkostnader eller konferensteknik.

Simultantolkar arbetar alltid i par och kan endast bokas i par.

Tolkbås och konferensutrustning: faktureras utifrån omfattning och kostnad (beroende på lokal, deltagarantal, evenemangets längd, osv.)

Telefontolkning

Telefonkonferenser påbörjas vid avtalat datum och tid med hjälp av vårt eget telefonsystem. Basavgiften är 25,00 euro.

Priset för telefontolkning är 3,00 euro per deltagare och minut eller påbörjad minut.

Fotosättning | Typsättning | DTP-arbete

Typsättning och DTP
Timpris 75,00 euro

Fakturering utifrån omfattning och kostnad. Vi lämnar gärna en individuell offert.

Övriga tjänster:

Våra andra tjänster omfattar, men är inte begränsade till: förlagstjänster, illustrering, teknisk dokumentation, komponentkataloger, utbildningsmaterial, webbplatser, grafisk formgivning och programmering
Vi bokar gärna ett möte med dig eller lämnar en individuell offert. Alla angivna priser är exklusive moms.

Kontakt
Kontakt männlich

En öppen, konstruktiv dialog är avgörande för en smidig och kreativ arbetsrelation. Men lita inte bara på vårt ord – testa oss. Vi kommer att lägga in mer än ett gott ord för dig.©

De personuppgifter som samlas in när du använder kontaktformuläret kommer att raderas automatiskt när vi har hanterat din fråga, eller efter det att den lagringstid som fastställs i skatte- och privaträttslig lagstiftning har löpt ut. Du kan närsomhelst, med giltighet för framtiden, och utan att ange någon anledning dra tillbaka det samtycke du tidigare lämnat till att vi skickar dig vårt nyhetsbrev eller annan information som kan intressera dig.

ConText®
Hindenburgstraße 10
55118 Mainz
Tyskland

Τelefon.: +49 (6131) 55 434-0
Fax: +49 (6131) 55 434-20
E-post: welcome(at)context.de

För närvarande tar vi inte emot kunder på vårt kontor men vi går att nå via telefon eller e-post.
Ta hand om dig själv och håll dig frisk!