SPRÅK
ÄR VÅR
VÄRLD

ConText® tillhandahåller utmärkta facköversättningar och har särskild expertis inom affärsverksamhet, juridik, IT, banksektorn, byggnadsbranschen, arkitektur, maskinindustrin, kemiteknik, kemi, biokemi, medicin, läkemedel, marknadsföring, kommunikation och reklam.

Vår kvalitet – din trygghet

Från orderbekräftelse till leverans, arbetar vi med vår egen mjukvara för projekthantering som är baserad på standarderna ISO 9002 och ISO 17100:2015 samt på de standarder som tagits fram av European Union of Associations of Translation Companies, EUATC.

Våra professionella översättare på ConText® överför hela textens innehåll samtidigt som man bevarar känslan i originalet och anpassar stilen efter översättningens målgrupp, på så sätt får du en korrekt och autentisk text som känns som att den är skriven på målspråket.

Våra översättare är noga med att behålla nyanserna i originaltexten genom att använda motsvarande ord och fraser i översättningen. Vi har kundspecifika ordlistor för allt från kommersiell litteratur till forskningsstudier som gör att vi kan säkerställa att vi är konsekventa och korrekta när vi översätter facktexter till något eller alla av världens stora språk, oavsett vilken typ av innehåll eller ämnesområde det handlar om. Vi kan också tillhandahålla bestyrkta översättningar vid förfrågan.

Tekniska översättningar

Tekniska översättningar kräver förståelse för det tekniska innehållet samt grundläggande kunskap inom det berörda specialområdet.

Praktisk erfarenhet av det relevanta tillämpningsområdet spelar ofta en viktig roll i att säkerställa en korrekt tolkning av texten, och detta måste sedan gå hand i hand med utmärkta språkkunskaper.

Det finns väldigt få personer som faktiskt kan uppfylla båda dessa kriterier, så vi på ConText® översätter i team, en konsekvent tillämpning av den så kallade fyra ögon-principen gör att vi i största möjliga mån kan undvika att man missar misstag som en enskild person kan begå. Det bidrar avsevärt till en hög kvalitet på slutresultatet.

Konsekvent stil tack vare stöd i tidigare översättningar

Modern teknik gör det också möjligt för oss att dra nytta av tidigare godkända översättningar samtidigt som vi kan se till att den tekniska terminologin är konsekvent i översättningen, vilket gör att dina texter från ConText® alltid håller samma stil. Våra översättare för in dina terminologiinstruktioner, kommentarer och rättningar i specialistdatabaser som kallas termbaser för konsekvent användning i alla pågående projekt.

Kvalitetssäkring

Våra copywriters, redaktörer och översättare på ConText® tillämpar konsekvent kraven i ISO 9002 och ISO 17100:2015, och att vi följer standarden DIN EN 15038 säkerställer en hög kvalitet på översättningen. Den här standarden omfattar minimikrav vad gäller språkkunskaper på modersmålsnivå, utbildning, skrivförmåga, teknisk expertis, och att texten granskas av en andra översättare från ConText®.

Kontakt
Kontakt weiblich

En öppen, konstruktiv dialog är avgörande för en smidig och kreativ arbetsrelation. Men lita inte bara på vårt ord – testa oss. Vi kommer att lägga in mer än ett gott ord för dig.©

De personuppgifter som samlas in när du använder kontaktformuläret kommer att raderas automatiskt när vi har hanterat din fråga, eller efter det att den lagringstid som fastställs i skatte- och privaträttslig lagstiftning har löpt ut. Du kan närsomhelst, med giltighet för framtiden, och utan att ange någon anledning dra tillbaka det samtycke du tidigare lämnat till att vi skickar dig vårt nyhetsbrev eller annan information som kan intressera dig.

ConText®
Hindenburgstraße 10
55118 Mainz
Tyskland

Τelefon.: +49 (6131) 55 434-0
Fax: +49 (6131) 55 434-20
E-post: welcome(at)context.de

För närvarande tar vi inte emot kunder på vårt kontor men vi går att nå via telefon eller e-post.
Ta hand om dig själv och håll dig frisk!