SPRÅK
ÄR VÅR
VÄRLD

Tolkning handlar om muntlig översättning mellan två språk.

Tolkar behöver ha utmärkt muntlig kommunikationsförmåga för att kunna kommunicera lika tydligt och effektivt som den talare de tolkar för. De måste också hålla sig uppdaterade och följa utvecklingen inom sina respektive verksamhetsområden – tolkar arbetar utan ”säkerhetsnät” så intuition, snabbtänkthet och lyhördhet är avgörande för att de ska kunna hantera alla situationer och talare som de kan komma i kontakt med under en arbetsdag. Tolkar måste vara väl medvetna om kulturella skillnader och den specifika målsituationen så att de kan förmedla talarens intentioner på rätt sätt.

Vi på ConText® tillhandahåller professionella tolkar för affärsmöten, förhandlingar, presentationer eller konferenser, och för offentliga eller privata evenemang. Vare sig det rör sig om förhandlings-, konsekutiv-, simultan- eller rättstolkning, så har våra examinerade tolkar på ConText® många års erfarenhet av tolkning och en hög nivå av språk- och yrkesspecifik expertis.

Vi tillhandahåller självklart också nödvändig teknisk utrustning, allt från enkla videoprojektorer till PA-system och bärbara simultantolkningssystem med IR-teknik.

Har du någon gång funderat på fördelarna med telefontolkning? Bestäm bara datum och tid så sammanför vi dig och dina utländska kunder med tolkar i ett konferenssamtal med en eller flera andra deltagare. På så sätt kan du diskutera viktiga frågor med dina affärspartner i andra länder från ditt eget kontor samtidigt som du sparar in kostnaderna för resa och boende.

Kontakt
Kontakt männlich

En öppen, konstruktiv dialog är avgörande för en smidig och kreativ arbetsrelation. Men lita inte bara på vårt ord – testa oss. Vi kommer att lägga in mer än ett gott ord för dig.©

De personuppgifter som samlas in när du använder kontaktformuläret kommer att raderas automatiskt när vi har hanterat din fråga, eller efter det att den lagringstid som fastställs i skatte- och privaträttslig lagstiftning har löpt ut. Du kan närsomhelst, med giltighet för framtiden, och utan att ange någon anledning dra tillbaka det samtycke du tidigare lämnat till att vi skickar dig vårt nyhetsbrev eller annan information som kan intressera dig.

ConText®
Hindenburgstraße 10
55118 Mainz
Tyskland

Τelefon.: +49 (6131) 55 434-0
Fax: +49 (6131) 55 434-20
E-post: welcome(at)context.de

För närvarande tar vi inte emot kunder på vårt kontor men vi går att nå via telefon eller e-post.
Ta hand om dig själv och håll dig frisk!