SPRÅK
ÄR VÅR
VÄRLD

Det går knappt att hitta någon översättningsbyrå som inte hävdar att de erbjuder sina kunder personlig service som bygger på ömsesidigt förtroende – men det kan tolkas på olika sätt.

Vissa språktjänstföretag har projektledare som ofta lägger ut sina kunders beställningar på webbportaler för översättning utan att först fråga kunden och sedan väljer första billigaste (men inte nödvändigtvis bästa) översättare för jobbet. Vi tar det förtroende du givit oss på större allvar.

Vi ser inte översättningar och andra professionella språktjänster som bara en produkt, utan som ett kommunikationsprojekt och en språklig utmaning. Vi arbetar bara med kvalificerade och certifierade facköversättare vars arbete kontinuerligt utvärderas och kontrolleras. Våra översättare har många års erfarenhet och expertkunskap inom de områden där våra kunder finns.

Språkets gränser är vår världs gränser

Så vad är egentligen språk? Är det bara ett verktyg för att beskriva den värld vi lever i? Eller är det tvärtom, kan vi bara förstå världen i den utsträckning som vårt språk låter oss göra det, det språk vi lärde oss som barn?

”Mitt språks gränser är mitt universums gränser” sa Ludwig Wittgenstein och det ligger mycket i det, att övervinna språkgränser betyder att kunna kommunicera utan gränser.

Vi är ett högt kvalificerat team av översättare, copywriters, korrekturläsare och textredigerare och vi har specialiserat oss på att skapa, översätta och anpassa material skrivet av specialister – särskilt reklammaterial – mellan olika språk. Vi arbetar på alla världens stora språk från vårt huvudkontor i Mainz, Tyskland, och vi har över sextio språkexperter som är heltidsanställda eller har leverantörskontrakt med oss för att säkerställa att din översättning är professionell och språkligt korrekt.

Vi hanterar våra projekt i team, oavsett om det är en enskild order eller ett helt paket så organiserar vi arbetsflödet inom teamet för att se till att slutresultat är smidigt och professionellt.
Direkt kommunikation och en samordnad process hjälper till att hålla arbetskostnaderna nere samtidigt som vi drar nytta av samordningseffekter från alla håll. Livsmedel, bilar eller medicinsk utrustning, vilken specialitet du än arbetar med så har vi alltid en lämplig specialist som kan hjälpa till.
Testa oss. Vi kommer att lägga in mer än ett gott ord för dig.

Om ConText®

Vi på ConText® är ett internationellt språktjänstföretag specialiserat på innehållsproduktion, översättning och textredigering. Våra tjänster omfattar textproduktion och översättning till alla stora språk, lokalisering av mjukvara och webbplatser, terminologihantering och flerspråkig desktop publishing, tolkning, språkutbildning för företag och chefscoachning. ConTexts® kunder kommer från bilindustrin, konsumtionsvarubranschen, maskin- och utrustningstillverkning, finans, resor och turism, medicinteknik, informationsteknik, hälso- och sjukvård, samt undervisning: Vi är särskilt specialiserade på IT, ekonomi, juridik, banksektorn, byggnadsbranschen, arkitektur, kemi, biokemi, medicin, läkemedel, marknadsföring, kommunikation och reklam.

Context® är ett ordmärke som är patenterat hos det tyska patentverket (DPMA Reg. Nr.: 302 010 005 634). Alla rättigheter förbehållna.

Kontakt
Kontakt weiblich

En öppen, konstruktiv dialog är avgörande för en smidig och kreativ arbetsrelation. Men lita inte bara på vårt ord – testa oss. Vi kommer att lägga in mer än ett gott ord för dig.©

De personuppgifter som samlas in när du använder kontaktformuläret kommer att raderas automatiskt när vi har hanterat din fråga, eller efter det att den lagringstid som fastställs i skatte- och privaträttslig lagstiftning har löpt ut. Du kan närsomhelst, med giltighet för framtiden, och utan att ange någon anledning dra tillbaka det samtycke du tidigare lämnat till att vi skickar dig vårt nyhetsbrev eller annan information som kan intressera dig.

ConText®
Hindenburgstraße 10
55118 Mainz
Tyskland

Τelefon.: +49 (6131) 55 434-0
Fax: +49 (6131) 55 434-20
E-post: welcome(at)context.de

Om du vill besöka oss ber vi dig boka tid i förväg för att säkerställa att rätt person finns tillgänglig för att hjälpa dig.