SPRÅK
ÄR VÅR
VÄRLD

Inspirerat skapande

Företagsdesign är en del av en företagsidentitet och handlar om ditt företags hela utseende (kommunikationsmaterial som logotyper, kontorsmaterial med tryck, reklammaterial, förpackningar och liknande) och såklart produktdesign.

Alla delarna av företagsdesignen måste matcha, de kallas advertising constants och är utformade så att varumärket genast ska gå att känna igen varje gång man ser det. Företagets färger, logotyper, typsnitt och utmärkande, relevanta bildmotiv är genomgående i hela kommunikationsarbetet – vanligtvis med liknande placering och arrangemang. Den konsekventa företagsdesignen omfattar också intern kommunikation, dina anställda måste ju också kunna identifiera sig med ditt företag och föra vidare företagets image till allmänheten.

Alla de enskilda visuella elementen och utvalda exempel dokumenteras i en manual för företagsdesign som finns tillgänglig för användarna – anställda, partner, tryckare, eller reklambyråer – för att säkerställa att de används så effektivt så möjligt.

Behöver du hjälp med visuell kommunikation och grafisk formgivning? Vi har ett samordnat tillvägagångssätt i alla mediaformat. Vi anpassar tryckta material för webben eller för multimediaprojekt, och vice versa, och skapar synergier som innebär lägre kostnader för dig.

Vi tror på synergieffekter och skapar ett komplett konstverk som är så mycket mer än summan av dess delar, en lösning som vilar på en stabil grund. Vi ser till att allt passar ihop i harmoni – textinnehåll, översättning och grafisk formgivning – det som krävs för våra kunders framgång.

Kontakt
Kontakt männlich

En öppen, konstruktiv dialog är avgörande för en smidig och kreativ arbetsrelation. Men lita inte bara på vårt ord – testa oss. Vi kommer att lägga in mer än ett gott ord för dig.©

De personuppgifter som samlas in när du använder kontaktformuläret kommer att raderas automatiskt när vi har hanterat din fråga, eller efter det att den lagringstid som fastställs i skatte- och privaträttslig lagstiftning har löpt ut. Du kan närsomhelst, med giltighet för framtiden, och utan att ange någon anledning dra tillbaka det samtycke du tidigare lämnat till att vi skickar dig vårt nyhetsbrev eller annan information som kan intressera dig.

ConText®
Hindenburgstraße 10
55118 Mainz
Tyskland

Τelefon.: +49 (6131) 55 434-0
Fax: +49 (6131) 55 434-20
E-post: welcome(at)context.de

För närvarande tar vi inte emot kunder på vårt kontor men vi går att nå via telefon eller e-post.
Ta hand om dig själv och håll dig frisk!