SPRÅK
ÄR VÅR
VÄRLD

Visst har stora författare som Shakespeare, Goethe och Dostojevskij lämnat sitt avtryck i världslitteraturen, men det var översättare som förde ut dem till världen – utan dem hade författarnas verk aldrig kunnat ta sig utanför gränserna för deras egna språkregioner.

Litterär översättning är en konstform som är svår att lära sig, men utmärkta kunskaper i det egna modersmålet är grundläggande. Tyvärr är detta inte en självklarhet, en examen i engelska räcker till exempel inte för att tillägna sig den kunskapen utan det krävs att man har levt en längre tid i det berörda landet för att uppnå en tillräcklig nivå av expertkunskap.

Litterär översättning innebär en konstant kamp med språket, att lyckas balansera tonen, effekten och betydelsen i texten. Till skillnad från tekniska översättare, måste litterära översättare göra mer än att översätta de ord och meningar som syns på sidan, de måste läsa mellan raderna och lyckas överföra alla nyanser samtidigt som man bevarar stilen och speglar författarens språk och tankar.

Våra översättare och redaktörer på ConText® har lång erfarenhet av litterär översättning från att ha arbetat för välkända författare och förlag. Självklart korrekturläser vi och putsar våra översättningar så att de är redo för tryck och vi sköter också typsättning och samordning av produktionen om det behövs.

Kontakt
Kontakt weiblich

En öppen, konstruktiv dialog är avgörande för en smidig och kreativ arbetsrelation. Men lita inte bara på vårt ord – testa oss. Vi kommer att lägga in mer än ett gott ord för dig.©

De personuppgifter som samlas in när du använder kontaktformuläret kommer att raderas automatiskt när vi har hanterat din fråga, eller efter det att den lagringstid som fastställs i skatte- och privaträttslig lagstiftning har löpt ut. Du kan närsomhelst, med giltighet för framtiden, och utan att ange någon anledning dra tillbaka det samtycke du tidigare lämnat till att vi skickar dig vårt nyhetsbrev eller annan information som kan intressera dig.

ConText®
Hindenburgstraße 10
55118 Mainz
Tyskland

Τelefon.: +49 (6131) 55 434-0
Fax: +49 (6131) 55 434-20
E-post: welcome(at)context.de

För närvarande tar vi inte emot kunder på vårt kontor men vi går att nå via telefon eller e-post.
Ta hand om dig själv och håll dig frisk!