SPRÅK
ÄR VÅR
VÄRLD

Det finns tre huvudsakliga typer av modern företagskommunikation: reklam och marknadsföring, PR och mediakontakter, samt företagspublikationer: företags- eller varumärkesspecifika publikationer som är riktade till målgrupper av specialister och/eller allmänheten.

Företagspublikationer är journalistiska eller regelbundet återkommande företagsskrifter där man använder sig av ägd media, det vill säga självutgivning. Företagspublikationer har traditionellt sett varit tryckta material så som kundtidningar, personaltidningar och företagsnyhetsbrev, men TV- och ljudproduktioner samt media och tidningar på nätet har på senare tid också blivit en del av den här bilden.

Vare sig det handlar om nyhetsbrev, e-tidningar, bilagor till företagstidningar och tidskrifter, nyhetsbrev för anställda eller kundtidningar, så har vi på ConText® den kunskap och erfarenhet som krävs när det gäller företagspublikationer. Från planering och författande till bearbetning för olika språk, till design, typsättning, tryck och distribution.

Våra erfarna redaktörer, copywriters och textförfattare har djupgående expertkunskap om allt från nyhetsbrev som ges ut en gång i veckan eller en gång i månaden till kundtidningar som ges ut varje kvartal eller halvår och samlarobjekt av högsta kvalitet som tas fram för att fira ett företagsjubileum.

Du bestämmer innehållet och överlåter resten till oss på ConText® – vi arbetar utifrån dina instruktioner eller använder oss av vår egen research. Vi tar också gärna fram förslag på hur vi kan anpassa och presentera ditt innehåll för en specifik målgrupp.

Från översättning utförd av modersmålstalare till typsättning på andra språk och design, från flerspråkig redigering till korrekturläsning av modersmålstalare, från bildbearbetning till slutgiltiga utkast och tryckfärdiga datafiler – vi kan tillhandahålla hela paketet, inklusive organisation och samordning på ett och samma ställe, så att vi kan säkerställa att vi följer den fastställda tidsramen och budgeten.

Kontakt
Kontakt männlich

En öppen, konstruktiv dialog är avgörande för en smidig och kreativ arbetsrelation. Men lita inte bara på vårt ord – testa oss. Vi kommer att lägga in mer än ett gott ord för dig.©

De personuppgifter som samlas in när du använder kontaktformuläret kommer att raderas automatiskt när vi har hanterat din fråga, eller efter det att den lagringstid som fastställs i skatte- och privaträttslig lagstiftning har löpt ut. Du kan närsomhelst, med giltighet för framtiden, och utan att ange någon anledning dra tillbaka det samtycke du tidigare lämnat till att vi skickar dig vårt nyhetsbrev eller annan information som kan intressera dig.

ConText®
Hindenburgstraße 10
55118 Mainz
Tyskland

Τelefon.: +49 (6131) 55 434-0
Fax: +49 (6131) 55 434-20
E-post: welcome(at)context.de

För närvarande tar vi inte emot kunder på vårt kontor men vi går att nå via telefon eller e-post.
Ta hand om dig själv och håll dig frisk!