SPRÅK
ÄR VÅR
VÄRLD

Kurser i affärsspråk och coachning på ConText®

Allt fler internationella företag använder sig av främmande språk i sitt vardagliga arbete och Sverige är inget undantag, annars skulle du nog inte läsa det här. Globaliseringens frammarsch och den europeiska inre marknadens ökande dominans gör att du arbetar tillsammans med affärspartner, leverantörer och kunder som arbetar på ett annat språk och i en annan kultur än du – och du måste ändå kunna förhandla med dem.

Våra språklärare och coacher på ConText® tillhandahåller särskilda språkkurser för företag, både privatlektioner för chefer och grupplektioner för en grupp deltagare som ligger på ungefär samma kunskapsnivå eller som behöver kunna ungefär samma saker, så som projektgrupper eller marknadsföringsavdelningar som behöver förbereda sig för anpassningen till ett nytt moderföretag.

Vi på ConText® lägger upp våra språkkurser som individuella kursenheter. Du anger dina krav när det gäller språk, plats, tidsperiod och tidsram så sätter vi ihop ett erbjudande med ett skräddarsytt program och passande lärare – självklart modersmålstalare – så att ni säkert blir nöjda.

Chefscoachning

Behöver du förbereda dig för en presentation i USA eller viktiga avtalsförhandlingar i Asien, eller måste du diskutera ditt företags årsrapport med potentiella investerare?

Våra röstcoacher kan ge dig hjälp och stöd när du förbereder dig för din presentation, ditt möte eller din förhandling i en neutral och diskret miljö.

Förutom språkcoaching, har vi också interkulturell coachning för chefer, när du till exempel förbereder dig för en utlandsplacering i en kultur som du inte känner till så väl. Vi ger dig rekommendationer för hur du ska bete dig i vardagslivet (interkulturell kompetens) och seminarier och personlig träning i affärsverksamhet så som presentationsteknik, lyckade förhandlingar och konflikthantering.

Våra språk- och personalcoacher arbetar självklart under sekretess och är fullt informerade om den inställning och det beteende som förväntas av dem från chefshåll.

Interkulturell coachning

Trots all globalisering, finns det inte bara språkliga utan också kulturella skillnader mellan olika länder och kontinenter som du behöver känna till och respektera och detta är också en del av interkulturell coachning.

Interkulturell coachning är en personlig konsult- och utbildningstjänst som innebär chefsstöd från en professionell coach – särskilt inom interkulturell kommunikation – och en positiv förståelse för den utländska kulturen i en interkulturell lärandeprocess. Coachens jobb är att göra dig uppmärksam på kulturella skillnader och ge dig stöd i att anta olika perspektiv när du främjar eller utökar din kulturella förmåga på en internationell arena. Vårt mål är att stärka dig i att känna igen och agera vid potentiella konflikter och problem på ett snabbare och mer effektivt sätt så att du kan svara på ett lämpligt sätt, och hjälpa dig att fördjupa din beslutsfattandeförmåga.

Stora företag har ofta sina egna coacher som förser dem med coachningstjänster internt, ibland inom en internationell grupp eller organisation. Små och medelstora företag brukar istället lägga ut de här tjänsterna på entreprenad, till exempel till ConText®, när de behöver förbereda sig för affärs- eller chefsuppdrag utomlands. Coachning är relevant både när det gäller språkrelaterade frågor och kulturellt präglade beteenden och affärsmetoder, särskilt när konflikter eller missförstånd uppstår. Interkulturell coachning kan också vara ett sätt att hjälpa anställda att återanpassa sig efter långa uppdrag utomlands.

Kontakt
Kontakt weiblich

En öppen, konstruktiv dialog är avgörande för en smidig och kreativ arbetsrelation. Men lita inte bara på vårt ord – testa oss. Vi kommer att lägga in mer än ett gott ord för dig.©

De personuppgifter som samlas in när du använder kontaktformuläret kommer att raderas automatiskt när vi har hanterat din fråga, eller efter det att den lagringstid som fastställs i skatte- och privaträttslig lagstiftning har löpt ut. Du kan närsomhelst, med giltighet för framtiden, och utan att ange någon anledning dra tillbaka det samtycke du tidigare lämnat till att vi skickar dig vårt nyhetsbrev eller annan information som kan intressera dig.

ConText®
Hindenburgstraße 10
55118 Mainz
Tyskland

Τelefon.: +49 (6131) 55 434-0
Fax: +49 (6131) 55 434-20
E-post: welcome(at)context.de

Om du vill besöka oss ber vi dig boka tid i förväg för att säkerställa att rätt person finns tillgänglig för att hjälpa dig.