SPRÅK
ÄR VÅR
VÄRLD

Det går knappt att hitta någon översättningsbyrå som inte hävdar att de erbjuder sina kunder personlig service som bygger på ömsesidigt förtroende – men det kan tolkas på olika sätt.

Vissa språktjänstföretag har projektledare som ofta lägger ut sina kunders beställningar på webbportaler för översättning utan att först fråga kunden och sedan väljer första billigaste (men inte nödvändigtvis bästa) översättare för jobbet. Vi tar det förtroende du givit oss på större allvar.

Vi ser inte översättningar och andra professionella språktjänster som bara en produkt, utan som ett kommunikationsprojekt och en språklig utmaning. Vi arbetar bara med kvalificerade och certifierade facköversättare vars arbete kontinuerligt utvärderas och kontrolleras. Våra översättare har många års erfarenhet och expertkunskap inom de områden där våra kunder finns.

Språkets gränser är vår världs gränser

Så vad är egentligen språk? Är det bara ett verktyg för att beskriva den värld vi lever i? Eller är det tvärtom, kan vi bara förstå världen i den utsträckning som vårt språk låter oss göra det, det språk vi lärde oss som barn?

”Mitt språks gränser är mitt universums gränser” sa Ludwig Wittgenstein och det ligger mycket i det, att övervinna språkgränser betyder att kunna kommunicera utan gränser.

Vi är ett högt kvalificerat team av översättare, copywriters, korrekturläsare och textredigerare och vi har specialiserat oss på att skapa, översätta och anpassa material skrivet av specialister – särskilt reklammaterial – mellan olika språk. Vi arbetar på alla världens stora språk från vårt huvudkontor i Mainz, Tyskland, och vi har över sextio språkexperter som är heltidsanställda eller har leverantörskontrakt med oss för att säkerställa att din översättning är professionell och språkligt korrekt.

Vi hanterar våra projekt i team, oavsett om det är en enskild order eller ett helt paket så organiserar vi arbetsflödet inom teamet för att se till att slutresultat är smidigt och professionellt.
Direkt kommunikation och en samordnad process hjälper till att hålla arbetskostnaderna nere samtidigt som vi drar nytta av samordningseffekter från alla håll. Livsmedel, bilar eller medicinsk utrustning, vilken specialitet du än arbetar med så har vi alltid en lämplig specialist som kan hjälpa till.
Testa oss. Vi kommer att lägga in mer än ett gott ord för dig.

Om ConText®

Vi på ConText® är ett internationellt språktjänstföretag specialiserat på innehållsproduktion, översättning och textredigering. Våra tjänster omfattar textproduktion och översättning till alla stora språk, lokalisering av mjukvara och webbplatser, terminologihantering och flerspråkig desktop publishing, tolkning, språkutbildning för företag och chefscoachning. ConTexts® kunder kommer från bilindustrin, konsumtionsvarubranschen, maskin- och utrustningstillverkning, finans, resor och turism, medicinteknik, informationsteknik, hälso- och sjukvård, samt undervisning: Vi är särskilt specialiserade på IT, ekonomi, juridik, banksektorn, byggnadsbranschen, arkitektur, kemi, biokemi, medicin, läkemedel, marknadsföring, kommunikation och reklam.

Context® är ett ordmärke som är patenterat hos det tyska patentverket (DPMA Reg. Nr.: 302 010 005 634). Alla rättigheter förbehållna.

Franska översättningar utförda av specialiserade översättare (modersmålstalare): Anpassning, lokalisering, transkreation och kreativa tjänster

Förklarande, förekommande, fascinerande. ConText® är en specialiserad språktjänstleverantör som tillhandahåller franska översättningar, en översättningsbyrå som har en snabb och obyråkratisk inställning till förtroendebaserade affärsrelationer som gynnar våra kunder. Vi har den flexibilitet och expertkunskap som krävs för att kunna anpassa oss efter just dina behov.

Våra specialiserade franska översättare överför hela innehållet i ditt manus till målspråket samtidigt som de bevarar originalets känsla och betydelse. Dessutom formulerar våra översättare den franska översättningen så att den passar den avsedda målgruppen samtidigt som den behåller stilen och andemeningen i det franska originalet.

Det ger dig en fransk text av högsta kvalitet i en korrekt översättning som låter som att den är skriven på franska. Vi har inte bara bemästrat konsten att översätta till franska, översättning är vår passion – och det tror vi att du kommer märka på resultatet.

Fransk översättningsbyrå med hög kompetens – vi sparar på kostnaderna med hjälp av den främsta översättningstekniken

ConTexts® översättare återanvänder tidigare godkända översättningar samtidigt som vi ser till att kundernas eventuella termlistor används konsekvent i hela översättningen med hjälp av den modernaste översättningstekniken (CAT-verktyg samt översättningsminnen och datautvinningsteknik).

Det gör att språkstilen blir konsekvent i alla franska översättningar från ConText®. I våra databaser lagrar vi fördefinierade termlistor, samt kommentarer och rättelser, som ska användas vid alla franska översättningar.

Högt specialiserade franska översättningsexperter

Vi översätter och lokaliserar facktexter från tyska och engelska till franska och från franska till engelska och tyska, eller andra språk.

De snabba framstegen inom teknik och vetenskap kräver att våra översättare ytterligare fördjupar sig inom sina specialområden.

Vi är specialiserade på affärsverksamhet, juridik, IT, banksektorn, byggnadsbranschen, arkitektur, kemi, biokemi, medicin, läkemedel, marknadsföring, kommunikation och reklam. ConTexts® tjänster omfattar kvalitetssäkring som utförs av våra interna korrekturläsare.

Vår kvalitet, din trygghet – översättningar till franska i enlighet med den internationella kvalitetsstandarden ISO 17100:2015

På översättningsbyrån ConText® använder vi oss av vår internt framtagna projektledningsprogramvara från mottagandet av beställningen till leveransen av den färdiga översättningen.

Vi tillhandahåller en webbportal där registrerade kunder kan göra beställningar av komplexa översättningar och lokaliseringar till och från franska, ladda upp originaldokumenten och ladda ner de översatta texterna.

Ett projekt består av enskilda kundjobb så som översättning, korrekturläsning, lokalisering i flera språkkombinationer, samt DTP.
Vi använder oss av CAT-verktyg som Trados, MemoQ, Transit och Translation Workspace för att skapa en automatiserad översättningsanalys på beställning.

Alla franska översättningar görs i enlighet med den internationella kvalitetsstandarden ISO 17100:2015 så att vi kan säkerställa att texten är komplett och följer alla formkrav.

ConText® tillhandahåller också officiella översättningar utförda av auktoriserade franska översättare.

Transkreation – lokalisering av budskapet bakom ditt varumärke

Varumärken kämpar om målgruppens uppmärksamhet. Tänk dig att du nyligen har genomfört en framgångsrik försäljningskampanj i Frankrike, Belgien, Kanada, Luxemburg, Monaco eller Schweiz och nu skulle du vilja upprepa samma sak på andra marknader. Det krävs vanligtvis bra transkreation för att kunna föra ut budskapet till konsumenter på världens alla marknader.

Reklambudskap innehåller ofta en underliggande innebörd som behöver avkodas på rätt sätt av publiken på målgruppsmarknaden. Transkreation handlar om att anpassa det budskap ditt varumärke förmedlar och hålla din varumärkesidentitet intakt på varje lokal marknad. Översättarna har ofta en mer fri och kreativ inställning till den här typen av jobb eftersom texterna – och i många fall också bilderna – måste anpassas för att ditt budskap ska nå fram i ett interkulturellt sammanhang.

Transkreation spelar en avgörande roll i framgångsrik interkulturell reklam, kommunikation och produktmarknadsföring, eftersom det säkerställer att budskapet förmedlas så som det är tänkt till målgruppen på varje marknad.

Hela paketet av tjänster på franska

Förutom översättning, anpassning, lokalisering och korrekturläsning, omfattar våra tjänster också rådgivning, förlagstjänster, media, grafisk formgivning och hantering av trycktjänster.

Vi tar också gärna hand om hela paketet, från facköversättningar till franska utförda av modersmålstalare till internationell typsättning och korrekturläsning till design, tryck och leverans, inklusive organisation av arbetet, samtidigt som vi håller oss till den överenskomna budgeten och tidsramen.

Innehållsproduktion: Vi skriver framgångshistorier på franska – bättre, snabbare och med det lilla extra

Våra franska översättare, franska copywriters och franska textförfattare hjälper dig att sätta ord på dina tankar.
Vi tar fram och översätter följande typer av projekt och material till och från franska:

Webbplatser, SEO-texter och startsidor
Produktbeskrivningar för nätbutiker
Nyhetsbrev som skickas via e-post
Pressmeddelanden
Reklamslogans
Videomanus
Broschyrer och flygblad
Reklam och posters
Inlägg för sociala medier
Flerspråkiga produktbeskrivningar

Hur krångliga är dina översättningsbeställningar?

Hur snabbt och flexibelt kan din översättningsbyrå svara på dina förfrågningar gällande franska? Hur enkelt och smidigt går det att hantera en liten beställning? Hur lätt är det att kommunicera med din kontaktperson?

När du arbetar med ConText® blir allt enkelt. Vi har inte den stora osmidiga byråkratin som finns hos stora byråer, ett byråkratiskt maskineri som kräver tid och kostnader för att dra igång varje fransk översättningsbeställning, vi kan svara snabbt och flexibelt på våra kunders behov.

Intresserad? Hör av dig!

Eller skicka den text du vill få översatt till oss via e-post så ger vi dig en offert gällande franska.

ConText®
Hindenburgstraße 10
55118 Mainz
Tyskland

Τelefon.: +49 (6131) 55 434-0
Fax: +49 (6131) 55 434-20
E-post: welcome(at)context.de

Kontakt
Kontakt männlich

En öppen, konstruktiv dialog är avgörande för en smidig och kreativ arbetsrelation. Men lita inte bara på vårt ord – testa oss. Vi kommer att lägga in mer än ett gott ord för dig.©

De personuppgifter som samlas in när du använder kontaktformuläret kommer att raderas automatiskt när vi har hanterat din fråga, eller efter det att den lagringstid som fastställs i skatte- och privaträttslig lagstiftning har löpt ut. Du kan närsomhelst, med giltighet för framtiden, och utan att ange någon anledning dra tillbaka det samtycke du tidigare lämnat till att vi skickar dig vårt nyhetsbrev eller annan information som kan intressera dig.

ConText®
Hindenburgstraße 10
55118 Mainz
Tyskland

Τelefon.: +49 (6131) 55 434-0
Fax: +49 (6131) 55 434-20
E-post: welcome(at)context.de

Om du vill besöka oss ber vi dig boka tid i förväg för att säkerställa att rätt person finns tillgänglig för att hjälpa dig.